Als bedrijfsmaatschappelijk werker zoek ik aansluiting bij de intrinsieke kwaliteiten van een cliënt. De oriëntatiedag bleek voor mij effectieve manier te ontdekken hoe het beroep van haptotherapeut aanvullend op mijn beroep kan zijn.

- Glenn

De manier waarop het ITH je laat kennismaken met haptonomie, en de mogelijkheden van een toekomst als haptotherapeut, getuigen van een mensvisie die op respect is gestoeld

- Eva

Studie direct toepasbaar in mijn leven en werk. Zoals observeren, reflecteren, gevoel ontwikkelen voor subtiele gedragsveranderingen, inzicht in non-verbale en verbale verbanden, emotie, ratio. Breed, boeiend, van grote betekenis voor mijn (werk)relaties.

- Liesbeth

De haptonomische visie en werkwijze van het ITH spreken mij als loopbaancoach aan. Ik krijg instrumenten en methoden aangereikt die de verbinding met mijn cliënten verdieping geven

- Max

Het mooie van haptotherapie is dat mensen zich ontwikkelen en tevoorschijn komen in wie ze werkelijk zijn. En dat is de zichtbare en voelbare ontwikkeling die de mensen hier doormaken.

- Editha

Haptonomie heeft mijn visie op mensontwikkeling veranderd; ik stuur nu de dagelijkse processen op de werkvloer anders aan, mensgerichter

- Muriel

Als HR-man ontwikkel ik competenties binnen leiderschap. Sinds kort heb ik de ontbrekende schakel gevonden, de verbinding tussen denken en gevoel. Het ITH draagt hier de tools voor aan

- Frank